Aktivnosti

ADHD u osnovnoj školi – metode i način rada

Kako razumijeti i raditi s djetetom s ADHD-om na svakodnevnom školskom satu?

ADHD u učionici – pristup, metode rada i razumijevanje u kolektivu

Suradljivost i izvršavanje svakodnevnih obveza kod neurorazličite djece u školskom i obiteljskom okruženju

Online Učionice – savladavanje vještina učenja i pisanja domaće zadaće

Nepoželjna ponašanja i samoregulacija djece s ADHD-om i unutar spektra autizma

Uspješan rad s neurorazličitom djecom unutar formalnog osnovnoškolskog obrazovanja

Podrška i inkluzija za sve

Radionica Kreativno maketarstvo

Djeca s ADHD-om u školskom i vrtićkom okruženju – metode i pristupi za uspješan rad PONAVLJAMO