Nepoželjna ponašanja i samoregulacija djece s ADHD-om i unutar spektra autizma – PONAVLJAMO

Naša sljedeća edukacija je na temu nepoželjnih ponašanja i samoregulacije djece. Nakon provedenih anketa, ova tema pokazala se trenutno najvećim izazovom. Uvriježeno mišljenje je kako neurorazličita djeca imaju problema sa samoregulacijom, i često demonstriraju nepoželjna ponašanja za koja se smatra kako su ih trebali “prerasti”. Kroz ovu edukaciju, rasčlaniti ćemo zašto nepoželjna ponašanja nastaju, kako ih smanjiti, te kako izgraditi zdravu samoregulaciju.

Kada?

26.02.2022. 09:00-13:00h, online preko Zoom aplikacije

Što?

Edukacija je podijeljena u dva Modula. Unutar Modula I, obraditi ćemo sljedeće teme:

  1. Što su “nepoželjna ponašanja”
  2. Što je samoregulacija
  3. Trigeri nepoželjnih ponašanja
  4. Razlike i sličnosti između ADHD-a i spektra autizma

Kroz Modul II ćemo pričati o:

1.Metode i pristupi:

a) kako prepoznati, anticipirati, i smanjiti trigere nepoželjnih ponašanja

b) kako na zdravi način razvijati samoregulaciju

2.Očekivanja:

a) koja očekivanja imamo od djeteta

b) koja očekivanja imamo od sebe

Kotizacija?

250,00kn.

Edukacija je prikladna za stručnu zajednicu (edu.reh., učitelje, profesore, asistente, pedagoge, psihologe, ravnatelje, i ostale stručne suradnike), i za roditelje i sve uključene u odgoj neurorazličite djece. Nakon edukacije, svaki sudionik dobiva Certifikat i Potvrdu, kao i sve materijale.

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete putem sljedećeg linka https://forms.gle/g4A3BpJBwHLFyytv7 . Nakon prijave, zaprimiti ćete e-mail s podacima za uplatu kotizacije.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojimo na raspolaganju putem naše fb stranice, na broj telefona 095 829 1815, ili na e-mail adresu centarengleskogjezika@gmail.com