Neurorazličitost, kognitivne funkcije i Play Attention sustav učenja

Uvod

S razvojem neurologije i pridruženih znanosti, razvija se i način na koji promatramo određene poremećaje i poteškoće u učenju. 80e je obilježila borba da se ADHD prizna kao poremećaj, tj. stvarni, a ne umišljeni problem, 90ih smo radili na pronalasku najboljih metoda i načina rada s djecom s poteškoćama u učenju i razvoju, dok su 2000e donijele određenu reformu u samom pogledu na poremećaje i poteškoće u učenju tipa ADHD, spektar autizma, disleksija, disgrafija, diskalkulija i ostali. 2000e je obilježio i napredak u razumijevanju spektra autizma, micanja stigme i većeg razumijevanja prema osobama s određenim poteškoćama. Trenutno je vodeći “trend” promatranja poremećaja i poteškoća tog tipa upravo – neurorazličitost. Sam pojam ističe da je biološka različitost prirodna, stoga je i neurološka različitost prirodna. Ideja je da se poremećaji tipa ADHD, spektar autizma i ostali prestanu promatrati kao bolest koja se liječi i počnu promatrati kao prirodna neurološka razlika. Glavni strah kod prihvaćanja neurorazličitosti je taj da će tretmani, terapije i oblici podrške biti uskraćeni. Ipak, neurorazličitost ne negira potrebu za tretmanima i oblicima podrške, već promovira prihvaćanje neuroloških razlika, inkluziju i obrazovanje osoba bez poteškoća i poremećaja. Ovim radom nadam se potaknuti i vas upravo na to. Velika je razlika kažete li djetetu (čovjeku) da ima poremećaj, i da ima neurorazličitost – za koju mu treba određena podrška i tretmani, no – da je njegov um, i on sam zdrav, te da ima specifičan način razmišljanja koji ima velikih prednosti. Mnogi poslodavci tipa Google, Amazon i ostali zapošljavaju ljude s neurorazličitošću upravo zbog specifičnog načina razmišljanja. Hrvatska je tek u povojima otkrivanja i prihvaćanja neurorazličitosti, no s radovima poput ovih smo na dobrom putu. Pozivam vas da mi se pridružite u otkrivanju, prihvaćanju i slavljenju neurorazličitosti. 

Neurorazličitost

Jednostavno govoreći, neurorazličitost se opisuje kao ‘osnovni aspekt prirodnih razlika unutar određene vrste’. Također se naziva i “varijacijom u ljudskom mozgu u pogledu društvenosti, učenja, pažnje, raspoloženja i drugih mentalnih funkcija”.

Pojam “neurorazličitost”

Sam pojam “neurorazličitost” prva je opisala australska sociologinja Judy Singer još 1990ih, koja je i sama unutar spektra autizma. Ona ističe upravo to – neurološka raznolikost je jednako prirodna kao i biološka raznolikost. Od tada, ovaj pojam i pokret sve više dobiva na snazi unutar neurorazličite zajednice. Doktor Nick Walker, znanstvenik i govornik, neurorazličitost opisuje kao ‘raznolikost ljudskog mozga i uma’, što je sažeti način za opisivanje onoga o čemu govorimo. Prema dr. Nicku Walkeru, “Svi smo mi neurološki raznolike vrste: ogromne urođene razlike među pojedinim ljudskim tijelima protežu se do našeg mozga koji se međusobno razlikuju poput otisaka prstiju”. Kaže: “ideja da postoji jedan “normalan“ ili “zdrav” mozak ne vrijedi više od ideje da postoji jedna “normalna“ ili “ispravna” rasa, spol ili kultura.”

Pokret za prava osoba s invaliditetom

Neurorazličitost je ubrzo postala glavnom teorijom u pokretu za prava osoba s invaliditetom. Zagovornici neurorazličitosti osuđuju oblikovanje autizma, ADHD-a, disleksije i drugih neurorazvojnih poremećaja kao potrebu medicinske intervencije kako bi ih se “izliječilo” ili “popravilo”. Umjesto toga promiču sustav podrške – usluge usmjerene na uključivanje, smještaj, komunikacijske i pomoćne tehnologije, profesionalno osposobljavanje, i podrška za neovisan život. Namjera je da pojedinci dobivaju potporu koja poštuje autentične oblike ljudske raznolikosti, samoizražavanja i bivanja, umjesto liječenja koje ih prisiljava da usvoje normativne ideje o normalnosti ili da se prilagode kliničkom idealu. Zagovornici neurorazličitosti nastoje re-konceptualizirati autizam i srodna stanja u društvu sljedećim mjerama: 

 1. priznajući da neurorazličitost ne zahtijeva izliječenje; 
 2. promjenom jezika iz trenutne nomenklature zasnovane na “stanju, bolesti, poremećaju ili bolesti” 
 3. “proširivanje razumijevanja zdravog ili neovisnog života”
 4. priznavanje novih vrsta autonomije
 5. davanje neurorazličitim osobama veće kontrole nad njihovim liječenjem, uključujući vrstu, vrijeme i treba li uopće biti liječenja. 

Studija iz 2009. izdvojila je 27 učenika (s autizmom, disleksijom, poremećajem razvojne koordinacije, ADHD-om i moždanim udarom) u dvije kategorije samodoživljaja: 

 1. “neurološka različitost”- gdje se neurorazličitost doživljavala kao razlika koja uključuje skup snaga i slabosti 
 2.  “medicinski-deficitarni” stav – gdje se neurorazličitost doživljavala kao nepovoljno zdravstveno stanje.

Otkrili su da, iako su svi učenici izvijestili o jednako teškoj školskoj karijeri koja uključuje isključenje, zlostavljanje i maltretiranje, oni koji su to gledali kroz sustav “neurološke različitosti” (41%) pokazali su više akademsko samopoštovanje i povjerenje u svoje sposobnosti, a mnogi (73%) su izrazili značajne ambicije u karijeri s pozitivnim i jasnim ciljevima. Mnogi od ovih studenata izvijestili su stjecanje ovog pogleda na sebe kroz kontakt sa zagovornicima neurorazličitosti u mrežnim grupama za podršku. Internetsko istraživanje iz 2013., kojemu je cilj bilo procijeniti koncept autizma i neurorazličitosti, pokazalo je da – „koncept autizma s nedostatkom razlike” sugerira važnost iskorištavanja autističnih osobina na razvojno korisne načine, nadilazeći lažnu dihotomiju između slavljenja razlika i ublažavanja deficita. Zagovornici neurorazličitosti ističu da neurorazličiti ljudi, pored svojih deficita, često imaju i iznimne sposobnosti poput hiperfokusa i ostalih. Autistične osobe mogu imati iznimno pamćenje i druge vještine koje neurotipične osobe nemaju. U autističnoj populaciji, čak i oni bez “posebnih” vještina imaju veću vjerojatnost da posjeduju iznimno znanje ili sposobnosti u uskim domenama, u usporedbi s općom populacijom. Ova teza se, uz modifikacije, može primijeniti i na ostale neurorazličitosti.

Kontroverza

Ipak, i unutar pokreta neurorazličitosti postoji određena kontroverza. Ona se uglavnom temelji na sljedeće tri stavke:

 1. nemogućnost dobivanja terapije
 2. nemogućnost dobivanja lijekova
 3. nemogućnost dobivanja adekvatne podrške

Postoji (realan) strah kako bi promjena jezika iz trenutne nomenklature onemogućila neurorazličite osobe da ostvare pravo na terapiju, podršku i lijekove koji su im potrebni. Taj strah zasnovan je (posebice kod ADHD-a) na dugogodišnjoj borbi da određeno stanje (ADHD) bude priznato kod pojedinaca, a ne rezultat odgoja ili drugih vanjskih faktora. Protivnici neurorazličitosti ističu upravo to kao glavni razlog zašto neurorazličitost ne može biti prihvaćena u službenoj nomenklaturi. Također, mnogi znanstvenici ističu kako je pojam “neurorazličitost” preširok, te da neurorazličitost nebi smjela uključivati pojedince kod kojih je određeni poremećaj toliko jako izražen da te pojedince onemogućuje u samostalnom životu. 

Što spada u neurorazličitost? 

Pod “kišobran” neurorazličitosti (popularan engleski termin – neurodiversity umbrella) spadaju sljedeće neurorazličitosti:

 1. ADHD
 2. Razvojni poremećaji govora
 3. Disleksija
 4. Dispraksija
 5. Diskalkulija
 6. Disnomija
 7. Intelektualna invalidnost
 8. Tourettov sindrom
 9. Stanja mentalnog zdravlja poput bipolarnost, shizofrenija, shizoafektivni poremećaj, antisocijalni poremećaj ličnosti i opsesivno-kompulzivni poremećaj

Svaka od ovih neurazlika ima svoje specifičnosti i “stupnjeve” – tj. koliko određena neurorazlika pojedincu otežava svakodnevno funkcioniranje. Kako bismo ispravno promatrali ove neurorazlike u obzir se treba uzeti nekoliko faktora:

 1. Dob, spol i karakter osobe
 2. Okolina u kojoj osoba odrasta
 3. Informiranost okoline
 4. Kognitivne sposobnosti osobe 
 5. Prisutnost nekoliko neurorazličitosti

Kognitivne funkcije 

Kognitivne funkcije mozga su, kroz podražaje koje obrađuju,  odgovorne za sveopće funkcioniranje pojedinca. Obzirom o kojim neurorazlikama pričamo, pozabaviti ćemo se sljedećim kognitivnim funkcijama: 

 1. pamćenje, 
 2. pozornost/pažnju, 
 3. logičko zaključivanje i rasuđivanje, 
 4. brzina obrade informacija, 
 5. obrada vizualnih i zvučnih informacija, 
 6. jezik i govor.

Gore spomenute neurorazličitosti imaju poremećaj jedne ili više kognitivnih funkcija. Ipak, pokret neurorazličitosti ističe da čak niti to što mi nazivamo “poremećajem kongitivnih funkcija” tipa kod ADHD-a poremećaj pamćenja i pozornosti – nije poremećaj već prirodna neurološka razlika, koja obuhvaća i kognitivne funkcije (ideja za razmišljanje). 

Promatrali to kroz prizmu neurorazličitosti, ili poremećaja – ukoliko jedna od kognitivnih sposobnosti ne funkcionira dovoljno dobro da bi zadovoljila sveopće funkcioniranje pojedinca u društvu – ta osoba imati će problema u svom svakodnevnom životu. Jednako tako, blagi kognitivni poremećaj, je veoma raznovrstan, te često koegzistira s drugim sistemnim, neurološkim i psihijatrijskim bolestima koji uzrokuju  kognitivni poremećaj (npr. depresija, anksioznost). Ovisno o stupnju neurorazličitosti, osobe će imati više ili manje problema u svakodnevnim zadacima, kao i u zahtjevnijim radnjama.  

Pamćenje

Gotovo sve spomenute neurorazličitosti će imati problema s ovom kognitivnim funkcijom, u većoj ili manjoj mjeri, na ovaj ili onaj način. “Predvodnik” u poteškoćama s kratkoročnim ili dugoročnim pamćenjem dugo je godina bio upravo ADHD. Ipak, boljom dijagnostikom nova istraživanja pokazuju da će pojedinci unutar spektra autizma pokazivati jednake poteškoće s pamćenjem kao i kod ADHD-a. Također, često se koristi izraz da ADHD nema poremećaj pamćenja, već “selektivno pamćenje”. Taj izraz možemo upotrijebiti za većinu neurorazličitosti. Jednako tako, ova kognitivna funkcija povezana je sa stilom/načinom na koji određeni pojedinac obrađuje informacije i uči. Primijećeni su posebni obrasci pamćenja i kod osoba s disleksijom i disnomijom. 

Pozornost/pažnja

Pozornost/pažnja je sljedeća kognitivna funkcija najčešće povezana s ADHD-om, u tolikoj mjeri da se taj poremećaj i zove poremećaj pažnje, između ostaloga. Kao i kod pamćenja, i kod ove kognitivne funkcije kod ADHD-a se u novije koristi izraz “selektivna pažnja”. Kod intelektualne invalidnosti, stanja mentalnog zdravlja (i ponekad disleksije) do smanjene pažnje dolazi iz drugih razloga nego što je to kod ADHD-a i spektra autizma. Osoba s intelektualnom invalidnošću, stanjem mentalnog zdravlja  (i ponekad disleksijom) – se često umori u situacijama gdje je potrebna duža pažnja/fokus ili pozornost. Kod osobe s disleksijom, taj umor može se umanjiti upotrebom adekvatnih metoda. 

Logičko zaključivanje i rasuđivanje

Kognitivna sposobnost logičkog zaključivanja i rasuđivanja smanjena je kod ADHD-a, spektra autizma i stanja mentalnog zdravlja, kao i kod intelektualne invalidnosti. Kod svake od navedenih neurorazličitosti do problema s logičkim zaključivanjem i rasuđivanjem dolazi iz drugih razloga. Kod ADHD-a uzrok je impulzivnost koja utječe na logičko zaključivanje i rasuđivanje. Kod spektra autizma to je određena “plošnost”, gdje se laički često kaže da autistična osoba ne razumije sarkazam, socijalne situacije i očekivanja unutar tih socijalnih situacija. Mada, autistične osobe su iznimno logične, i vole empirijska razmišljanja, korake i metode zaključivanja – jedino što će oni doći do drugačijeg zaključka od većine. Stanja mentalnog zdravlja mogu u velikoj mjeri imati narušenu ovu kognitivnu funkciju; shizofrenija (posebice teži slučajevi) je jedan od primjera. Zbog čestih halucinacija, zabluda, iluzija, deluzija i ostaloga – osobi je teško razlučiti što je logično i stvarno – tj.doći će do pogrešnog zaključka jer mozak drugačije analizira podražaje iz okoline. 

Brzina obrade informacija

Kognitivna funkcija koja će “probleme” izazvati kod gotovo svih neurorazličitosti, no na različit način. Kod ADHD-a do poteškoća s brzinom obrade informacija dolazi zbog problema u prije spomenutoj kognitivnoj funkciji – pažnjom. Ovdje je jako zanimljivo što će ljudi s ADHD-om zapravo puno brže obraditi informacije i podražaje iz okoline, no kada primorani obraditi informacije koje ne smatraju zanimljivima, ili koje ih opterećuju, pokazati će se problemi s ovom kognitivnom funkcijom. Isto vrijedi i za spektar autizma. Plošnost razmišljanja, ali i činjenica da će na temelju svog “logičkog razmišljanja” često doći do krive odluke produžuje, tj. smanjuje brzinu obrade informacija. Kod spektra autizma, ali i ostalih neurorazličitosti do smanjenja brzine obrade informacija dolazi iz tri razloga: 1.nerazumijevanje predočenih informacija, 2.emotivne reakcije, 3.nezainteresiranost. Emotivne reakcije često će onemogućiti ispravno i “brzo” obrađivanje informacija. To je posebice vidljivo kod stanja mentalnog zdravlja poput shizofrenije, bipolarnosti i opsesivno-kompuzivnog poremećaja. 

Obrada vizualnih i zvučnih informacija

Za razliku od prijašnjih kognitivnih funkcija, ovo je jedna od funkcija s kojom ADHD i spektar autizma primarno neće imati problema. Kod obe neurorazličitosti može doći do poteškoća u obradi informacija zbog nedostatka pažnje. Većina osoba s ADHD-om i autizmom, jako dobro reagira na vizualne i zvučne podražaje – do te mjere da se to savjetuje kao jedna od glavnim metoda prilikom poduke. Ipak – niti to nije garancija – ukoliko su vizualni i zvučni podražaji “dosadni” – njihova obrada će biti smanjena, ili će čak potpuno izostati. Disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija i disnomija će imati poteškoće u izvršnom radu ove kognitivne funkcije, jednako kao i stanja mentalnog zdravlja – no iz različitih razloga. Stanja mentalnog zdravlja će imati više problema sa ispravnom interpretacijom vizualnih i zvučnih informacija na emocionalnoj razini, dok će disleksija, disgrafija i ostali imati probleme s ispravnom interpretacijom na “fizičkoj” razini, da se tako izrazimo. 

Jezik i govor

Kognitivna funkcija s kojom sve neurorazličitosti imaju poteškoća. Često je da, zapravo gotovo sve osobe s ADHD-om, autizmom, disleksijom, disgrafijom i tako dalje, u ranoj dobi imaju uputnice za logopeda. Iako kasnije mogu imati širok vokabular, većina neurorazličitosti će imati poteškoća u verbaliziranju i obradi jezika i govora. 

Play Attention Sustav učenja

Čak i ako navedene poremećaje promatramo kroz prizmu neurorazličitosti; ako navedene oscilacije u kognitivnom funkcioniranju promatramo kroz prizmu prirodne neurološke razlike – to ne znači da pojedincima nećemo pružiti podršku, tretmane i metode rada prikladne njima i njihovim potrebama. 

Kao što su preporuke doktora da se fizičko tijelo (mišići) vježba nekoliko puta tjedno za sveopće bolje funkcioniranje pojedinca, jednako tako se i kognitivne sposobnosti mogu (i trebaju) vježbati. Potvrdu da je to uopće moguće – dobivamo kroz brojna istraživanja proteklih par godina. 

Play Attention sustav učenja služi upravo tomu. Na ispravan, jednostavan i neinvanzivan način vježba spomenute kognitivne sposobnosti. Play Attention u početku nisu koristili neurorazličiti ljudi, već neurotipični ljudi (koji nisu imali problema u svakodnevnom funkcioniranju, da se tako izrazimo) koji su htjeli poboljšati svoje kognitivne sposobnosti zbog karaktera posla. S vremenom se došlo do zaključka kako ovaj sustav učenja odgovara i neurorazličitim ljudima, te da su rezultati vidljivi u gotovo 100% osoba nakon određenog broja tretmana, ukoliko provedeni na ispravan način; te su Play Attention tretmani postali službena preporuka psihologa ljudima s gore navedenim neurorazličitostima. Ovaj sustav učenja ima svoja pravila koja se trebaju primijeniti u radu, i slijediti kako bi došlo do poboljšanja kognitivnih sposobnosti. Svaka od igrica stavlja fokus na određenu kognitivnu funkciju, no – svaka igrica u isto vrijeme vježba i druge kognitivne funkcije. Na jednostavan način, osoba u “fizičkom svijetu” vidi djelovanje svoje kognitivne funkcije, rezultate tog djelovanja, ali i nauči prepoznati kakav je to osjećaj kada određena kognitivna funkcija obnaša svoju “dužnost” na ispravan način. 

Play Attention sustav učenja trenutno je jedan od najjednostavnijih i najefektivnijih načina treniranja, uvježbavanja i osvještavanja rada kognitivnih funkcija.