Stručni skup “Metode i pristupi unutar formalnog obrazovanja kod djece s poremećajima učenja i razvoja”

Stručni skup Metode i pristupi unutar formalnog obrazovanja kod djece s poremećajima učenja i razvoja

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na stručni skup “Metode i pristupi unutar formalnog obrazovanja kod djece s poremećajima učenja i razvoja”. Svaka školska godina izuzetno je stresna za djecu s teškoćama i poremećajima u učenju, razvoju i ponašanju, roditelje, njihove učitelje i profesore. Ove godine, s obzirom na globalnu pandemiju, taj stres i poteškoće još su izraženije. Mnoge formalne ustanove nemaju mogućnosti za rad s neurorazličitom djecom, kao niti mogućnosti pružanja podrške roditeljima. 

Ovaj Skup nastao je kao suradnja hrvatskih i srpskih stručnjaka; s idejom započinjanja i održavanja međunarodnog dijaloga o specifičnostima i sličnostima s kojima se suočavamo na prostorima naše regije. Namijenjen je učiteljima, profesorima, psiholozima, pedagozima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima i ostaloj stručnoj zajednici, ali i roditeljima, obitelji i široj zajednici. 

Teme koje ćemo obraditi:

 • Neurorazličitost
 • Inkluzija (kooperativno podučavanje)
 • Srednjoškolsko obrazovanje
 • Učenje jezika
 • Interaktivna radionica 

 

Skup je koncipiran u obliku predavanja i zajedničkog dijaloga nakon predavanja, kao i interaktivne radionice koja nas “stavlja u kožu” djeteta s poteškoćama.

Mjesto održavanja: Online, Zoom aplikacija

Datum i vrijeme održavanja: subota 21.11.2020., 10:00-14:00h

Sudjelovanje je besplatno za sve sudionike, no potrebna je prijava putem ovog linka https://forms.gle/h2GwZrvDYK6wJLZ4A .

Nakon Skupa, svaki sudionik dobiva Potvrdu o sudjelovanju i materijale s obrađenim temama predavanja i zaključcima do kojih smo došli kroz zajednički dijalog. 

Predavanja i predavači:

 

 • Predavanje: Što je neurorazličitost? 

Neurorazličitost je termin nastao još osamdesetih, kako bi se opisala neurološka različitost. Sociologinja Judy Singer, opisala je kako postoji biološka raznolikost i neurološka raznolikost. Nazivati neurološku raznolikost bolešću bilo bi jednako kao nazivati određenu rasu ili spol “bolešću”. Ovaj pokret danas je jedan od vodećih pristupa u promatranju poremećaja tipa ADHD, spektar autizma, disleksija, disgrafija, shizofrenija i ostalih.

 • Predavač: Anamaria Ružak

Anamaria Ružak je profesor engleskog jezika i Play Attention trener, sa specijalizacijom u radu s djecom s poteškoćama u učenju, razvoju i ponašanju. U Hrvatskoj je otvorila privatnu jezičnu školu specijaliziranu za rad s djecom s poteškoćama, rano učenje stranih jezika i terapijsko učenje. Član je europske organizacije European Brains @Work, ambasador neurorazličitosti i čest predavač na panelima i stručnim skupovima vezano uz obrazovanje najugroženijih skupina. 

 • Gost predavač: Hans van de Velde

Hans van de Velde je inovator, poduzetnik, ADHD trener, član Odbora ADHD Europe i osnivač European Brains @Work inicijative. Aktivno radi na inkluziji neurorazličitih ljudi u društvo, te surađuje s organizacijama, poduzećima i pojedincima diljem svijeta na prihvaćanju i razumijevanju neurorazličitog uma. Pokretač je, i moderator, Broadcasting ADHD Europe webinara gdje s vodećim stručnjacima razgovara o ADHD-u i ostalim neurorazličitostima, kao i o ispravnom pristupu i metodama podrške za neurorazličite ljude. 

 

 • Predavanje: Kooperativno poučavanje u inkluzivnom obrazovanju

Ovaj oblik poduke podrazumijeva suradnju između dva ili više stručna suradnika (npr. nastavnika i edukacijskog rehabilitatora) koji zajedno na satu izvode nastavu različitim grupama učenika (koje uključuju i učenike s teškoćama u razvoju). U okviru kooperativnog poučavanja učenici kojima je potrebna podrška se ne izoliraju, već podršku dobivaju unutar redovnih odjeljenja, pri čemu postoji nekoliko pristupa ili organizacijskih modela realizacije ovakvog tipa podučavanja. Kada je riječ o Srbiji, ovaj oblik podrške učenicima u redovnim razredima nije iskorišten. Ova tema može biti osnova za razgovor i razmjenu iskustava o ulozi defektologa (edukacijskih rehabilitatora) u obrazovanju učenika sa teškoćama u razvoju. 

 • Predavač: prof. Slobodan Banković

Profesor Banković završio je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smjer Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (raniji naziv smjera Oligofrenologija). Trenutno radi na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju kao nastavnik u zvanju docenta.

 

 • Predavanje: Izazovi srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju

Uključivanje učenika s teškoćama u srednje škole ponekad je praćeno brojnim otežavajućim čimbenicima vezanim uz: samokontrolu, poremećaj pažnje, specifične teškoće učenja, probleme u ponašanju i odnose s vršnjacima. Sve navedeno otežava prilagodbu učenika školskom sustavu te nameće potrebu za intenzivnom, pravovremenom, kvalitetnom i sveobuhvatnom podrškom. Kako bi se pravilno i pravodobno osigurala prevencija ranog napuštanja školovanja potrebno je na vrijeme prepoznati učenike koji su u povećanom riziku za prekidom školovanja i osmisliti odgovarajuću podršku na individualnoj razini. Osim primjenih strategija inkluzivnog pristupa učenju i poučavanju učenika s teškoćama, neophodne su mjere podrške školama, roditeljima i vršnjacima.

 • Predavač: mr.sc.Đana Baftiri

Mr.sc. Baftiri je profesor defektolog i magistra medicinskih znanosti iz dječje i adolescentne psihijatrije. Ravnateljica je Srednje škole-Centar za odgoj i obrazovanje u Zagrebu. Volontira i aktivno sudjeluje u radu udruga koje promiču prava osoba s teškoćama, a između ostalog u Udruzi Buđenje. Začetnica je i voditeljica projekta  „Savjetovališta za roditelje djece s ADHD-om“ u okviru kojeg je održala čitav niz radionica i predavanja za roditelje s ciljem educiranja, informiranja i senzibiliziranja javnosti. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova iz područja struke te Vodič za roditelje djece s ADHD poremećajem. Uključena je u provedbu nekoliko domaćih i međunarodnih projekata te istraživanja na području struke.

 

 • Predavanje: Neurorazličitost i učenje i usvajanje jezika

Plastičnost mozga i samo okruženje samo su neki od procesa usvajanja materinjeg i učenja stranog jezika kod djece s neurorazličitošću. Iako su prethodne teorije tvrdile da učenje stranog ili dodatnog jezika nepovoljno utječe na djecu koja su neurorazličita, današnja istraživanja pokazuju upravo suprotno. Prof. Đorić će, također,  govoriti o metodama i načinima kako neurorazličitoj djeci pomoći u procesu savladavanja i učenja jezika.

 • Predavač: prof.Valentina Đorić

Profesorica Đorić radi kao predavač jezika na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu. Student je završne godine Doktorskih studija anglistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radi u prosvjeti već 10 godina, i ima dosta iskustva s djecom osnovnoškolskog uzrasta. Član je i udruženja lingvista NSLing.

 

Raspored:

10:00h Okupljanje i uvodni pozdrav

10:15h Predavanje 1: Što je neurorazličitost?

10:35h Pitanja i dijalog

10:50h Predavanje 2: Kooperativno poučavanje u inkluzivnom obrazovanju

11:10h Pitanja i dijalog

11:25h Predavanje 3: Izazovi srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju

11:45h Pitanja i dijalog

12:00h Pauza

12:15h Predavanje 4: Neurorazličitost i učenje i usvajanje jezika

12:35h Pitanja i dijalog

12:50h Radionica

13:30h Razmjena iskustva, evaluacija, završni pozdrav

 

Kontaktirajte nas za sva dodatna pitanja na broj telefona 059 829 1815 ili putem elektroničke pošte centarengleskogjezika@gmail.com.

 

Veselimo se zajedničkoj suradnji, poboljšanju okoline za svako dijete s teškoćama i razmjenu informacija o trenutnoj realnoj situaciji!