5 benefita dvojezičnosti i ranog učenja stranog jezika

Benefiti dvojezičnosti i ranog učenja stranog jezika u centru su pažnje već nekoliko godina,i čini se da tu i ostaju. Svako novo i dodatno istraživanje samo potkrijepi ili otkrije novu prednost ukoliko je dijete izloženo dvama ili više jezika od najranije dobi.

U mnogim zemljama diljem svijeta, dvojezičnost je postala normativ i djeca iz istojezičnih obitelji često su odgajana na dvojezičan nacin. Stoga, koji su benefiti dvojezičnosti ?

Pozitivni efekti na razvoj i strukturu mozga:

 

Bolja koncentracija  

“Prebacivati” se između jednog jezika na drugi, tj. mami odgovarati sa “dobar dan”, a tati sa “good afternoon” zapravo zahtijeva “prebacivanje s jednog zadatka na drugi”. Upravo to prebacivanje zadataka i njegovo uspješno izvršavanje, zahtijeva veću koncentraciju. Unutar provedenih istraživanja, dvojezičnu djecu bilo je teže omesti i skrenuti im pažnju na nešto drugo, te su brže i efikasnije izvršila zadani zadatak koji je uključivao “prebacivanje” s jedne vještine na drugu, tj. korištenje nekoliko različitih vještina

Razvijenija vještina planiranja  

Dvojezična djeca postigla su bolje rezultate u planiranju potrebnom za izvršavanje određenog zadatka, kao i u provođenju isplaniranih aktivnosti. Bilo je manje odstupanja i problema s pronalaženjem koraka potrebnih za izvršavanje, kao i s provođenjem tog plana.

Veća sposobnost kreativnog razmišljanja

Mozak poseže za “kreativnim” razmišljanjem svaki puta kada se nađe u dilemi ili situaciji u kojoj nema “logičnog” rješenja ili mogućnosti. U dvojezičnom mozgu takve situacije mogu se događati na dnevnoj bazi jer različiti jezici imaju različite načine izražavanja i objašnjavanja stanja, emocija itd. Također, različite su i strukture rečenica, glagola i/ili fraza i ostalih jezičnih konstrukcija. “Prebacivajući” se s jednog jezika na drugi, mozak u svakome od njih mora kreativnim načinom razmišljanja riješiti dilemu ili “problem”. Razvijanje takvog načina razmišljanja, povećava sposobnost kreativnog razmišljanja i u drugim životnim situacijama.

Razvijenija vještina rješavanja problema   

Razvijena vještina rješavanja problema može se gledati kao “popratna pojava” ili slučajni efekt bolje sposobnosti koncentracije, razvijenije vještine planiranja i sposobnosti kreativnog razmišljanja. Svaka od spomenutih sposobnosti omogućava nam brzi pronalazak rješenja određenom problemu. Ukoliko su te sposobnosti dobro razvijene, mozak jednostavno brže dolazi do rješenja određenog problema ili situacije.

Postizanje boljih akademskih rezultata

Dvojezična djeca postižu bolje akademske rezultate tokom formalnog obrazovanja. Posljednja istraživanja pokazala su da djeca s dvojezičnim znanjem brže usvoje vještinu čitanja (ukoliko jezici imaju isto pismo), kao i vještinu savladavanja ostalog gradiva.  

Bolje razvijene socijalne i emocionalne vještine

Dvojezična djeca već u dobi od tri godine pokazuju razvoj fundamentalnih socijalnih i emotivnih vještina poput teorije uma i različitih perspektiva. Bolja razvijenost ovih sposobnosti povezuje se s potrebom dvojezične djece da donesu zakljucak koji jezik se koristi u kojim društvenim okolnostima, na koji način i s kojim ljudima.

Veća mogućnost pronalaska posla u odrasloj dobi

Imati znanje nekoliko stranih jezika već je danas potrebno u mnogim profesijama i za mnoga radna mjesta. Dvojezičnost otvara mnoge poslovne prilike, kako u državi u kojoj su djeca odrasla, tako i u drugim zemljama diljem svijeta. Također, dvojezično dijete puno će se lakše uklopiti u različite kulturne sredine. 

Dvojezičnost se povezuje s nekoliko zdravstvenih benefita

Posljednjih nekoliko studija pokazalo je da dvojezičnost može utjecati na određene aspekte zdravlja i/ili smanjenje rizika od pojave određenih bolesti. Dvojezičnost može “odgoditi” pojavu demencije ili Alzheimerove bolesti. Također, rezultati su pokazali brzi oporavak nakon moždanog udara i općenito nizu razinu stresa.

 

Izvori: Byrd, Dana. “Cognitive Benefits of Being Bilingual.” Journal of the Washington Academy of Sciences 98, no. 3 (2012): 19-30. http://www.jstor.org/stable/24536482.

Ramirez, Naja Ferjan, and Patricia Kuhl. “The Brain Science of Bilingualism.” YC Young Children 72, no. 2 (2017): 38-44. https://www.jstor.org/stable/90004120.